Dây chuyển tai nghe IphoneX ra 3.5ly kèm lỗ sạc

70.000